Λίγα Λόγια για το έντυπο CMR

Το CMR είναι γνωστό και ως φορτωτικό δελτίο CMR. Πρόκειται για  ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και λειτουργεί ως διεθνής συμφωνία. Το έγγραφο έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό τη ρύθμιση  νομικών θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων με οδικά μέσα.

Το έγγραφο CMR πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

  • η ημερομηνία ο τόπος όπου συμπληρώθηκε το έγγραφο
  • το όνομα και η διεύθυνση της εταιρείας μεταφοράς, καθώς και του παραλήπτη
  • η περιγραφή των μεταφερόμενων αγαθών και τον τρόπος συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε
  • το βάρος των αγαθών
  • τα έξοδα που σχετίζονται με τα επικίνδυνα αγαθά
  • Ιστορικό του CMR
  • Η συμφωνία συνήφθη το 1956 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τα κράτη ιδρυτές περιλάμβαναν την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Ελβετία. Κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αρκετές χώρες στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή και δύο αφρικανικές χώρες (Μαρόκο και Τυνησία) έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία.

Ο όρος CMR στην  πράξη αναφέρεται στην ίδια τη συμφωνία, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως συνώνυμο του φορτωτικού δελτίου CMR.

Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την φόρμα CMR μην διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.