Η βιωσιμότητα για εμάς δεν είναι απλώς μια λέξη που χρησιμοποιούμε, αλλά ένας ολοκληρωμένος τρόπος σκέψης που διαπερνά κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας.

Στόχος μας είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον και να είμαστε φιλικοί προς τη φύση, λαμβάνοντας μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Δέσμευσή μας είναι να μειώσουμε το αποτύπωμά μας και να προωθήσουμε βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ενσωματώνουμε βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, διανομής και διαχείρισης.
Επενδύουμε στην κοινωνία που μας φιλοξενεί, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και τη διαφάνεια μεταξύ των εταίρων και διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας μας ανταποκρίνεται σε υψηλά κοινωνικά πρότυπα.