Ένα “boxtrailer” στη οδική μεταφορά αναφέρεται σε έναν τύπο ρυμουλκού που έχει μια ορθογώνια μορφή. Αυτός ο τύπος ρυμούλκου χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά φορτίων υψηλής αξίας ή ενδυμάτων, διότι προσφέρουν ένα ασφαλές και κλειστό χώρο για την προστασία του φορτίου από εξωτερικούς κινδύνους, κλοπές και ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Έχουν κατασκευαστεί διάφορα μεγέθη και διαμορφώσεις για να φιλοξενήσουν πολλά είδη και ποσότητες φορτίου. Μπορούν να συνδεθούν σε πολλούς τύπους φορτηγών ή μονάδων, δημιουργώντας διάφορους συνδυασμούς για την οδική μεταφορά, συμπεριλαμβανομένων ενός μόνου ρυμούλκου, ανάλογα με τους συγκεκριμένους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της περιοχής ή της χώρας όπου χρησιμοποιούνται.

Ο σχεδιασμός αυτών των ρυμουλκών επιτρέπει την αποτελεσματική φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου και διευκολύνει το στοίβαγμα και την οργάνωση των αγαθών.

Box trailer: μεγέθη και διαστάσεις

Βάρος φορτίου8,600 kg
Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου31,400 kg
Κυβική χωρητικότητα90 m3
Μήκος εσωτερικό13.62 m
Πλάτος2.46 m
Ύψος2.70 m
Πλάτος ανοίγματος πόρτας2.46 m
Ύψος ανοίγματος πόρτας2.70 m
Ύψος πλευρικού ανοίγματος