Η οδική μεταφορά ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία Περί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με Οδικά Μέσα) αναφέρεται στη διεθνή νομοθεσία για την ασφαλή μεταφορά επικινδύνων υλικών με οδικά μέσα. Αυτή η κατηγορία μεταφοράς περιλαμβάνει ουσίες όπως εκρηκτικά, τοξικά και διαβρωτικά, και απαιτεί ειδικές άδειες, σήμανση και προφυλάξεις για την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος.

Η ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία Περί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με Οδικά Μέσα) διακρίνει τα επικίνδυνα εμπορεύματα σε κλάσεις ανάλογα με τον τύπο τους. Οι κύριες κλάσεις ADR είναι:

  1.  Εκρηκτικά υλικά
  2.  Εύφλεκτα αέρια
  3.  Εύφλεκτα υγρά
  4.  Εύφλεκτα στερεά, αυτοαναφλέξιμα, αυτοθερμαίνοντα
  5.  Επιδραστικά, οξέα
  6.  Τοξικά, μολυβδοτοξικά
  7.  Ακτινοβολούμενα υλικά
  8.  Διαβρωτικά
  9.  Διαφορετικά επικίνδυνα εμπορεύματα και ανάμικτες υποστηρίζουσες ουσίες

Οι εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα εμφανίζουν αντίστοιχα αριθμούς κλάσης και σήμανση ADR, προκειμένου να ενημερώνουν και να προστατεύουν το κοινό και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς.

Συνδεθείτε με όλο τον κόσμο

Χρειάζεστε μεταφορά ADR εμπορευμάτων ;

Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για