Για την CMR

Λίγα λόγια για το έντυπο CMR

Το CMR αναφέρεται στην “Σύμβαση της Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων με Οδικά Μέσα” στα ελληνικά και “Convention relative au contrat de transport international de merchandises par route” στα γαλλικά.
Το CMR είναι γνωστό και ως φορτωτικό δελτίο CMR. Πρόκειται για ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και λειτουργεί ως διεθνής συμφωνία. Το έγγραφο έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την ρύθμιση νομικών θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων με οδικά μέσα.
Το έγγραφο CMR πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:
η ημερομηνία και ο τόπος όπου σημπληρώθηκε το έγγραφο
το όνομα και η διεύθυνση της εταιρείας μεταφοράς, καθώς και του παραλήπτη
η περιγραφή των μεταφερόμενων αγαθών και ο τρόπος συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε
το βάρος των αγαθών
τα έξοδα που σχετίζονται με τα αγάθα
πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα αγαθά
Ιστορία του CMR
Η συμφωνία συνήφθη το 1956 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τα κράτη ιδρυτές περιλάμβαναν την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Ελβετία. Κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αρκετές χώρες στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή και δύο αφρικανικές χώρες (Μαρόκο και Τυνησία) έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία.
Ο όρος CMR στην πράξη αναφέρεται στην ίδια συμφωνία, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως συνώνυμο του φορτωτικού δελτίου CMR.

Συνδεθείτε με όλο τον κόσμο

Έχετε κάποια μεταφορά FTL στο μυαλό σας;

Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για

medaport